<< vorige generatie | Menu
Recente geschiedenis & tegenwoordige tijd
NB Dit is een lastige periode voor een genealoog. Immers de meeste gegevens in de archieven zijn nog niet openbaar.
Een genealoog moet het dus doen met informatie van levende familieleden en van gegevens, die bijv. in dagbladen en op internet te vinden zijn.


In 1947 waren er 39 naamdragers die allen in Noord-Holland woonden (Amsterdam en Haarlem).
In 2007 waren er 63 naamdragers, merendeels in Amsterdam en omgeving, maar duidelijk ook in de noordelijke provincies
Alle tegenwoordige Keevels stammen af van een van de drie zonen van Christiaan Keevel en Wilhelmina Zuiver:


Leendert Laurens 1872-1948

Kinderen

De tak van Leendert Laurens 1872-1948

Leendert Laurens Keevel en Antonia Maria Hickmann krijgen 7 kinderen.
 1. Antonia Maria 1892-1946
 2. Leendert Laurens 1894-1918
 3. Cornelis 1897-1971
 4. Christiaan 1899-1955
 5. Christiaan krijgt 3 kinderen
  • Antonia Maria 1923
  • Catharina Sophia 1926
  • Christiaan 1941-2010
  • Christiaan krijgt 1 zoon
 6. Jacobus 1904-1968
 7. Jacobus krijgt 3 kinderen
  • Cornelis 1933-2008
  • Cornelis krijgt 1 zoon
  • Hendrikus 1934
  • Hendrikus krijgt waarschijnlijk 1 zoon
  • Antonia Maria 1947
 8. Hendrikus Keevel 1907-1961
 9. Hendrikus krijgt 1 dochter
  • Theodora Maria 1937
 10. Anna Maria Catharina Sebella 1913
Verder zijn er in de tak van Leendert Laurens Keevel, anno 2012, (nog) geen nakomelingen bekend, die de naam Keevel kunnen voorzetten.
 

Nazaten: uitgelicht


Opvallende Keevels in deze tak:

Jacobus Keevel 1904-1968
Van Jacobus zijn tientallen advertenties gevonden. Kennelijk handelde hij in de oorlogsjaren in alles wat los en vast zat. In de advertenties vraagt hij, of biedt hij aan, allerhande huisraad.

Hendrikus Keevel 1907-1961
Over Hendrikus is deze melding gevonden: “Gijsbertus van den Boogaard, 28 jaar, woont Bennebroekerstraat 4/1 al-hier, doet aangifte van mishandeling, contra, Keevel, woont Bennebroeker-straat 4 huis alhier, gepleegd op Donderdag 13 Mei 1943 te pm 21 uur voor zijn woning. Heeft getuigen. Wordt behandeld.”

Christiaan Keevel 1941-2010
Christiaan heeft in de periode 1965-1969 een tweetal “foto van een foto” gemaakt met als onderwerp het atelier van A. van Rappard, een vriend van Vincent van Gogh, en als zodanig “kunsthistorisch interessant”.
Deze twee foto’s zijn opgenomen in de collectie van het Rijksarchief voor Kunsthistorische Documentatie (RKD).
De originelen van deze foto’s zijn teruggevonden bij “Het geheugen van Nederland” resp. het Van Gogh-museum. Ze zijn gedateerd ca. 1890, de maker is onbekend.

Christiaan was ook voorzitter van het bestuur van de Roode Bioscoop in Amsterdam.
De Roode Bioscoop aan het Haarlemmerplein is een van de oudste theaters van Amsterdam, het is een klein, intiem theater met een grootse uitstraling.