Kwartierstaat van Cornelia la Rooij

Generatie 1 (proband)

1 Cornelia la Rooij, geboren op 24-04-1927 in Den Helder. Cornelia is overleden op 16-07-2001 in Amsterdam, 74 jaar oud.
Beroep:
Confectienaaister
Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 15-07-1954 in Amsterdam met Cornelis Keevel, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 05-03-1927 in Amsterdam, zoon van Christiaan Keevel en Maria Hoogendoorn. Cornelis is overleden op 21-04-1991 in Amsterdam, 64 jaar oud.
Beroepen:
van 1946 tot 1954     Machinist op de grote vaart
vanaf 1954     Bankwerker

Generatie 2 (ouders)

2 Samuel la Rooij, geboren op 11-03-1892 in Leiden.
Beroepen:
vanaf 1909     Matroos bottelier bij de Koninklijke Marine (De Bottelier is bij de Koninklijke Marine de schepeling belast met de inkoop, voorbereiding en verantwoording van: levensmiddelen, rookwaren, dranken en kleding. Door een zorgvuldige planning kan hij er voor zorgdragen dat de schepen van de Koninklijke Marine weken zelfs maandenlang van huis kunnen zijn zonder te hoeven bijladen.)
van na 1919     Sergeant bottelier bij de Koninklijke Marine (Volgens BR in 1919 nog als matroos naar H.M. Atjeh, in 1928 bij toekenning zilveren medaille sergeant.)
Onderscheidingen:
20-08-1917     Bronzen medaille voor (12 jaar) eerlijke en trouwe dienst (1917 12 jr trouwe dienst ... dus ca 1905 in dienst
1928 24 jr trouwe dienst ... dus ca 1904 in dienst
in 1904 was hij pas 12 jaar oud

op het uittreksel van de BS staat bovenaan "voor den dienst" en onderaan 4 januari 1909
hij is waarschijnlijk in 1909 (17 jaar oud) in dienst gegaan - 4 jaar "in de tropen" die dubbel tellen.)
30-08-1928     Zilveren medaille voor (24 jaar) eerlijke en trouwe dienst
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 03-03-1920 in Amsterdam met de 29-jarige
3 Geertruida Elisabeth de Moor, geboren op 24-06-1890 in Amsterdam. Geertruida trouwde (1), 20 jaar oud, op 19-10-1910 in Amsterdam met Pieter Cornelis Dubié (geb. 1891), 18 jaar oud. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 04-11-1912 in Amsterdam.

Generatie 3 (grootouders)

4 Samuel la Rooij, geboren op 03-07-1863 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1863. Samuel is overleden op 11-01-1941 in Leiden, 77 jaar oud.
Beroepen:
Sjouwer (bij geboorte kinderen 1895, 1898)
Los werkman (bij geboorte kinderen 1901, 1903, 1906, 1909)
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 04-04-1888 in Leiden met de 22-jarige
5 Hillegonda Verhoeven, geboren op 02-10-1865 in Leiden. Hillegonda is overleden op 06-10-1940 in Leiden, 75 jaar oud.
6 Adriaan de Moor, geboren op 06-09-1856 in Amsterdam.
Beroep:
Nachtwaker
Hij trouwde met
7 Maria Jacoba Johanna Parree.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Samuel la Rooij, geboren op 12-05-1818 in Leiden. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1818. Samuel is overleden.
Beroepen:
vanaf 1844     Warmoezier (Warmoezier: tuinder, die moeskruiden teelt en verkoopt)
vanaf 1857     Fabriekswerker
vanaf 1858     Katoendrukker
Samuel is weduwnaar van Maria Verhoeven (1819-1857), met wie hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 20-06-1844 in Leiden.
Hij trouwde (2), 40 jaar oud, op 01-12-1858 in Leiden met de 35-jarige
9 Petronella Verhoeven, geboren op 05-10-1823 in Leiden. Petronella is overleden na 1888, minstens 65 jaar oud.
10 Jacobus Verhoeven. Jacobus is overleden na 1888.
Beroep:
Sigarenmaker
Hij trouwde op 20-03-1861 in Leiden met
11 Cornelia Catharina van Ooijen.
12 Petrus de Moor.
Hij trouwde met
13 Willemina Hooman.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Jan la Rooij. Hij is gedoopt op 20-11-1778 in Amsterdam (Westerkerk).
Beroepen:
1819     Katoendrukker (bij huwelijk (1819)

Katoendrukker

Katoenbedrukken gebeurde oorspronkelijk met de hand, door middel van drukblokken van o.a. peren- en lindenhout, waarin het patroon was uitgesneden. De druktafels werden met enkele lagen stof bedekt als ondergrond voor het drukken. Op elke tafel werd maar één kleur gedrukt. De plaats waar de volgende kleur moest komen werd aangegeven met behulp van paspennen. Het blok werd bevochtigd met ’beits’, op het katoenen weefsel gezet en met een hamer aangeslagen. Hierna werd het doek naar de volgende drukker doorgeschoven door een aan de drukker toegevoegde hulpkracht.

www.onserfgoed.com)
1825     Metselaar (bij geboorte dochter (1825))
Hij trouwde, 40 jaar oud, op 10-06-1819 in Leiden met de 26-jarige
17 Susanna Freeken, geboren op 21-04-1793 in Leiden.
Beroep:
Spinster
18 Jacobus Verhoeven.
Beroep:
Wever
Hij trouwde met
19 Christina Barendse.
20 Bastiaan Verhoeven.
Hij trouwde met
21 Hillegonda Brugman.

Generatie 6 (oudouders)

32 Samuel le Roy. Hij is gedoopt op 25-02-1753 in Amsterdam (Amstelkerk). Bij de doop van Samuel waren de volgende getuigen aanwezig: Geertruijt de Viele [zie 129] [grootmoeder vaderszijde] en Jan le Rooij (geb. 1728) [oom vaderszijde]. Samuel is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op 05-04-1807 in Amsterdam.
Getuige bij:
06-06-1790     doop Cornelis le Roij (geb. 1790)    [oom vaderszijde]
Samuel trouwde (2), ten hoogste 29 jaar oud, vóór 1782 met Maria (Mietje) Vrijmoedt.
Hij trouwde (1) met
33 Helena (Lena) Braeks. Lena is overleden. Zij is begraven op 25-08-1782 in Amsterdam.
34 Pieter Freeken. Pieter is overleden. Hij is begraven in 1805 in Leiden (Valke Bolwerk).
Hij trouwde met
35 Teunia Steenstraten.
Beroep:
Spinster

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Philippus Lerooij. Hij is gedoopt op 14-05-1724 in Amsterdam (Nieuwezijds kapel).
Getuige bij:
15-07-1757     doop Marten le Roy (geb. 1757)    [oom vaderszijde]
27-06-1760     doop Martienis le Roy (geb. 1760)    [oom vaderszijde]
Hij trouwde met
65 Maria Masart.
Getuige bij:
15-07-1757     doop Marten le Roy (geb. 1757)    [aangetrouwde tante vaderszijde]
27-06-1760     doop Martienis le Roy (geb. 1760)    [aangetrouwde tante vaderszijde]
06-10-1771     doop Maria le Rooij (geb. 1771)    [grootmoeder vaderszijde]

Generatie 8 (oudovergrootouders)

128 Marten le Roij. Hij is gedoopt op 15-08-1691 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Getuige bij:
19-10-1749     doop Marten le Roy (1749-1804)    [grootvader vaderszijde]
Hij trouwde met
129 Geertruijt de Viele.
Getuige bij:
19-10-1749     doop Marten le Roy (1749-1804)    [grootmoeder vaderszijde]
25-02-1751     doop Geertruij le Roy (geb. 1751)    [grootmoeder vaderszijde]
25-02-1753     doop Samuel le Roy (1753-1807) [zie 32]    [grootmoeder vaderszijde]
05-01-1755     doop Jannetje le Roy (geb. 1755)    [grootmoeder vaderszijde]

Generatie 9 (oudbetovergrootouders)

256 Philps (Philip) de Roij. Hij is gedoopt op 10-01-1651 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Hij trouwde met
257 Jannetje Martense.
258 Samuel de Viele.
Hij trouwde met
259 Dirckje de Viele.

Generatie 10 (stamouders)

512 Lowijs le Roij. Hij is gedoopt op 25-12-1616 in Amsterdam (Oude Waalse Kerk). Lowijs is overleden, 83 jaar oud. Hij is begraven op 20-01-1700 in Amsterdam (Heiligewegs en Leidsche Kerkhof).
Beroep:
Borduurwerker (Borduurder

Een ware kunstenaar op zijn vakgebied. Een borduurder, ook wel "borduerwereker" of "borduerder" genoemd, moest "veel stuckskens ende draetkens van verscheydene verwen konstelick ende aerdighlick aen malkanderen voeghen, alsoo datter een schoon beelt, ofte ander fraey werek van komt".
M.a.w. borduren is een kunst waarbij met behulp van naald en draad versiering op het oppervlak van een stuk geweven stof (de ’grond’) wordt aangebracht. Het vormt dus geen geïntegreerd deel van het weefproces zelf. In het middeleeuwse borduurwerk werden ook parels, cameeën,halfedelstenen, edelstenen en motieven van zuiver goud toe. Enerzijds werd borduurwerk beoefend als liefhebberij, anderzijds werd het beroepsmatig gedaan, in eerste instantie ten behoeve van de rijkende heersende klasse zoals vorsten, andere aristocratie en (hogere) geestelijken. Later zorgde de toenemende rijkdom van de kooplieden voor een nieuwe markt. Een borduurder was onderworpen aan verschillende gildeverordeningen. Zo mochten bijvoorbeeld de borduurwerkers in Utrecht in 1609 "nyet en sullen maken eenige vendels noch oock sticken eenige borst- ofte hemtrocken, dan die alleenlick mogen bordueren, maer dat die by een snyder gesneden syn". In Middelburg woonde omstreeks diezelfde tijd de borduurwerker Pieter van der Heijden 1).

Aardig boekje is Kay Staniland, Borduurders uit de serie middeleeuwse ambachtslieden, Kampen, Turnhout 1992.

www.onserfgoed.com
1) Jb. CBG 1956, pag. 127)
Lowijs trouwde (2), 36 jaar oud, op 03-08-1653 in Sloten (Amsterdam) met Pietertie Pieters (geb. 1631), 22 jaar oud.
Hij trouwde (1) in Sloten (Amsterdam) met Annetje Seriaux (zie 513 hieronder). Lowijs en Annetje gingen op 14-10-1645 in Amsterdam in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk tussen Annetje en Lowijs vond plaats op 05-11-1645 in Sloten (Amsterdam).
513 Annetje Seriaux, geboren op 19-03-1628 in Amsterdam (Oude Waalse Kerk). Annetje is overleden, 24 jaar oud. Zij is begraven op 19-01-1653 in Amsterdam (Heiligewegs en Leidsche Kerkhof).

Generatie 11 (stamgrootouders)

1024 Charles le Roij, geboren omstreeks 1583 in Antwerpen. Charles is overleden, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven op 03-01-1656 in Amsterdam (Fransch of Waalsch Gereformeerde Kerk).
Beroep:
Trijpwerker (Trijp is een fluweelachtige uit wol vervaardigde stof met opstaande pool die vooral voor de bekleding van stoelen wordt gebruikt. Men kon er echter ook kleden van maken, terwijl zelfs kleding van trijp werd gemaakt. Er zijn ware kunstwerken van dit materiaal vervaardigd.
[bron: wikipedia])
Getuige bij:
30-08-1648     doop Charle de Roij (geb. 1648)    [grootvader vaderszijde]
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 04-09-1605 in Amsterdam met de 21-jarige Rachel de Lers. Charles en Rachel gingen op 13-08-1605 in Amsterdam in ondertrouw.
1025 Rachel de Lers. Zij is gedoopt op 15-08-1584 in Utrecht. Rachel is overleden, 56 jaar oud. Zij is begraven op 20-09-1640 in Amsterdam (Fransch of Waalsch Gereformeerde Kerk).
1026 [waarschijnlijk/likely] Philippe Sarois.
Hij trouwde met
1027 Anne Goefijn.
Getuige bij:
30-08-1648     doop Charle de Roij (geb. 1648)    [grootmoeder moederszijde]

Generatie 12 (stamovergrootouders)

2050 Nicolas de Lers, geboren omstreeks 1555.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 15-01-2015 17:04 door J.J. Keevel