Kwartierstaat van Christiaan Keevel

Generatie 1 (proband)

1 Christiaan Keevel. Hij is gedoopt op 20-01-1788 in Amsterdam (Amstelkerk). Bij de doop van Christiaan waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hissink Jansz [aangetrouwde oom moederszijde] en Hendrina (Hendriena) van Grootveld (±1752-vóór 1798) [tante moederszijde]. Christiaan is overleden op 02-12-1853 in Amsterdam, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1853.
Beroepen:
van 1814 tot 1819     Timmermansknecht (Bij geboorte Cornelia Christina Keevel (1814), nicht Antoinetta Frederica Keevel (1819) en nicht Johanna Willemina (1819))
1821     Timmerman (Bij geboorte Antonie)
van 1831 tot 1851     Ambtenaar (Bij geboorte Geertruij (1831), bij 2e huwelijk (1835), bij geboorte Diena (1837), bij huwelijk Alijda (1848), bij huwelijk Christina (1851))
1853     Commies
Religie:
1788     Hervormd
Getuige bij:
16-08-1817     geboorteaangifte Johanna Wilhelmina Keevel (geb. 1817)    [oom vaderszijde]
15-09-1819     geboorteaangifte Antoinetta Frederica Keevel (1819-1853)    [oom vaderszijde]
19-04-1848     huwelijk Justus Möller (1814-1878) en Alijda (Alida) Keevel (1816-1888)    [vader bruid]
Christiaan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 06-11-1808 in Amsterdam met Jannetje Bouhuijs, 19 jaar oud, nadat zij op 14-10-1808 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan. Jannetje is een dochter van Teunis Bouhuijs en Aleijda Kuijper. Zij is gedoopt op 19-07-1789 in Amsterdam (Westerkerk). Jannetje is overleden op 28-02-1835 in Amsterdam, 45 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 20-05-1835 in Amsterdam met Johanna Matilda (Anna) Maa, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Christiaan en Anna was de volgende getuige aanwezig: Petrus Bakker (geb. ±1801). Anna is geboren op 25-11-1797 in Amsterdam, dochter van Pieter Hendrikus Maa en Catriena Strijdbeek (Streijdbeek). Zij is gedoopt op 03-12-1797 in Amsterdam (Zuidkerk). Anna is overleden op 07-05-1874 in Amsterdam, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1874. Anna is weduwe van Pieter van Zuijlen (1796-1828), met wie zij trouwde op 01-03-1820.

Generatie 2 (ouders)

2 Johannes Willem Kevel. Hij is gedoopt op 20-10-1754 in Arnhem. Johannes is overleden op 05-01-1801 in Amsterdam, 46 jaar oud (oorzaak: Toeval (beroerte)). Hij is begraven op 05-01-1801 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Beroep:
Inbrenger bij de Bank van Leening (Bank van Leninghouder) (Er is een boedel-inventaris dd. 18 augustus 1801 van 191 pagina’s waaruit blijkt Jan Willem en/of Neuleken inbrengers waren bij de Bank van Leening;
177 pagina’s bevatten een inventarisatie van (onder)panden die in hun huis annex winkel aanwezig waren ten tijde van het overlijden van Neuleken.)
Getuige bij:
20-08-1786     doop Jan Hissink Jansz (geb. 1786)    [aangetrouwde oom moederszijde]
22-01-1792     doop Willem Stroes Hissink Jansz (geb. 1792)    [aangetrouwde oom moederszijde]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1782 in Amsterdam (Nieuwe Kerk) met de 27-jarige Neuleken (Neeltje) van Grootvelt. Johannes en Neeltje gingen op 26-04-1782 in Amsterdam in ondertrouw.
3 Neuleken (Neeltje) van Grootvelt. Zij is gedoopt op 07-07-1754 in Lienden (Gelderland). Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Aaltjen van Grootvelt. Neeltje is overleden op 06-04-1801 in Amsterdam, 46 jaar oud (oorzaak: Zinkingskoorts). Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1801. Zij is begraven op 10-04-1801 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Religie:
vanaf 28-08-1777     E. Broederen Diaconen (Lidmaat geworden door belijdenis 28-8-1777)
Getuige bij:
20-08-1786     doop Jan Hissink Jansz (geb. 1786)    [tante moederszijde]
22-01-1792     doop Willem Stroes Hissink Jansz (geb. 1792)    [tante moederszijde]

Generatie 3 (grootouders)

4 Mannes (Hermannus) Kevel (Gebel), geboren in 1713 in Rückershausen, Wittgenstein. Hermannus is overleden na 1766, minstens 53 jaar oud. Hij is begraven vóór 1781.
Beroep:
Bombardier (Bombardier.
Oorspronkelijk een artillerist, die uitsluitend tot bediening der mortieren bestemd was. Dien ten gevolge vormden de Bombardiers ook afzonderlijke kompagniën of afdeelingen. Deze inrigting bestaat thans niet meer en bij de Pruissische artillerie, waar men bijv. nog Bombardiers heeft, vormen zij enkel een graad tusschen onderofficier en soldaat.
(bron: Militair Woordenboek - www.dbnl.org - Let op: woorden & spelling van 1861)

Compagnie van Van der Lingen / Moser.
Artillerie Compagnie 747d.
De compagnie werd opgericht in 1747 als compagnie van der Linge van het Regiment Artillerie. In 1793 werd de officiële benaming vastgesteld als 3e compagnie van het 4e bataljon. In 1795 (Franse tijd) werd dit de 3e compagnie van het 3e bataljon Artillerie te Voet.

Commandant
De compagnieën werden aangeduid met de naam van de Commandant
05-12-1747 A Hendrik van der Linge, kapitein
14-04-1757 B Ulrich Mooser, 1757 kapitein, 1775 majoor
27-06-1779 C Hermanus Wilderick, 1779 kapitein, 1784 majoor
19-11-1787 D Laurens Lamoraal Hendrik van Rheemen, 1787 kapitein, 1793 majoor Regiment Rijdende Artillerie

Garnizoen
1751 Bourtange, Bredevoort, Coevorden, Zutphen
1753 Arnhem, Nijmegen, Sint Andries
1765 Arnhem, Nijmegen
1768 Breda, Klundert, Vere, Willemstad
1773 Namen
1780 Arnhem, Nijmegen
1781 Delft, Goeree, ’s Gravenhage, Zandvoort
1784 Coevorden, Hasselt, Kampen, Ommerschans, Zwolle
1785 Sas van Gent
1788 Doesburg, Zutphen
1792 Amsterdam, ’s Gravenhage
1794 ’s Gravenhage

Krijgsverrichtingen
1794 Waallinie

Bronnen
- Afstammingen en Voortzettingen der Artillerie door H. Ringoir in Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis (BSMG) nr. 4 (’s-Gravenhage, 1979)
- Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940 door H. Ringoir in Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis (BSMG) nr. 8 (’s-Gravenhage, 1980)

bron: WikiPedia)
Vermeld:
07-05-1762     Getuige bij huwelijk (Hermannus Kevel is getuige bij het huwelijk van Steve Teunissen en Cornelia ter Leth, de wed. van Fredrik Maagdendans op 07-05-1762 te Arnhem.)
Hij trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 28-07-1748 in Arnhem (Kleine of St Janskerk in Arnhem) met de 22-jarige (Anna) Christina van den Brink. Hermannus en (Anna) gingen op 13-07-1748 in Arnhem (Kleine of St Janskerk in Arnhem) in ondertrouw. Bij de ondertrouw van Hermannus en (Anna) waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Coenraad Frank en Arend van den Brink (geb. ±1697) [zie 10] [vader bruid].
5 (Anna) Christina van den Brink. Zij is gedoopt op 04-07-1726 in Arnhem. (Anna) is overleden op 22-07-1807 in Arnhem, 81 jaar oud. Zij is begraven op 27-07-1807 in Arnhem.
6 Willem Stroes van Grootveld. Hij is gedoopt op 06-10-1720 in Lienden (Gelderland).
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 13-04-1749 met de 22-jarige Willemken van Soelen. Willem en Willemken gingen op 21-03-1749 in Lienden (Gelderland) in ondertrouw.
7 Willemken van Soelen, geboren in Meerten. Zij is gedoopt op 30-03-1727 in Lienden (Gelderland). Willemken is overleden vóór 1782, ten hoogste 55 jaar oud.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Johannes Gebel. Hij is gedoopt op 12-03-1665 in Holzhausen, Wittgenstein. Johannes is overleden op 29-01-1732 in Rückershausen, Wittgenstein, 66 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Maria Feyring (Feuring) (1670-1693), met wie hij trouwde (1), 26 jaar oud, op 30-08-1691 in Feudingen, Wittgenstein.
Hij trouwde (2) met Maria Schmidt (zie 9 hieronder). Het kerkelijk huwelijk tussen Maria en Johannes vond plaats op 03-04-1695 in Feudingen, Wittgenstein.
9 Maria Schmidt. Zij is gedoopt op 25-05-1676 in Feudingen, Wittgenstein. Maria is overleden op 18-03-1729 in Rückershausen, Wittgenstein, 52 jaar oud.
10 Arend van den Brink, geboren omstreeks 1697.
Getuige bij:
13-07-1748     ondertrouw Hermannus Kevel (Gebel) (1713-na 1766) en (Anna) Christina van den Brink (1726-1807) [zie 5]    [vader bruid]
23-03-1786     doop Arentd Keevel (1786-1852)    [overgrootvader vaderszijde]
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 19-02-1722 in Arnhem met de ongeveer 21-jarige Geertruijd van Halteren. Arend en Geertruijd gingen op 24-01-1722 in Arnhem in ondertrouw.
11 Geertruijd van Halteren, geboren omstreeks 1701.
12 Wouter van Grootvelt, geboren omstreeks 1675 in Lienden (Gelderland). Wouter is overleden op 28-06-1733 in Lienden (Gelderland), ongeveer 58 jaar oud. Hij is begraven op 04-07-1733 in Lienden (Gelderland).
Beroepen:
Brouwer
President schepen der Heerlijckheijd Lienden
vanaf 1713     Schepen van Lienden (Een schepen is een openbaar bestuurder op plaatselijk niveau. De schepen maakt deel uit van het college van burgemeester en schepenen.
Tegenwoordig wordt een schepen wethouder genoemd.

De term schepen was in Nederland vóór 1795 wel gebruikelijk als dorps- of stadsbestuurder. Schepenbank was het oude woord voor het lokale bestuur, met inbegrip van de plaatselijke rechtspraak.

De schepen was een lid (ambtenaar) van een college van oordeelvoorstellers (oordeelvinders) die op rechtszittingen van het volksgerecht (ding) hun oordeel uitspraken. Dit oordeelvoorstel werd al dan niet bevestigd door verplicht aanwezige volksgenoten. Later verviel de verplichte bijwoning (dingplicht) door de volksgenoten bij een rechtszitting en stelde het college van schepenen het oordeel vast.

In de Nederlanden kende men de term schepen en schepenbanken van de Middeleeuwen tot 1796 (einde van het Ancien Régime).)
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 08-02-1711 in Lienden (Gelderland) met
13 Neulken van Randwijck.
14 Harmen Ariensz van Soelen.
Hij trouwde met
15 Willemijna Henrix van Kesteren.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Johann Jakob (Jakob) Göbel. Hij is gedoopt op 08-04-1631 in Breidenbach, Hessen. Jakob is overleden op 16-03-1675 in Holzhausen, Wittgenstein, 43 jaar oud.
Hij trouwde met Johannetta Zode. Het kerkelijk huwelijk tussen Johannetta en Jakob vond plaats op 15-10-1649 in Feudingen, Wittgenstein.
17 Johannetta Zode. Zij is gedoopt op 25-05-1628 in Holzhausen, Wittgenstein. Johannetta is overleden op 15-08-1682 in Holzhausen, Wittgenstein, 54 jaar oud.
18 Johan Gurg Schmidt.
Hij trouwde op 21-11-1674 in Feudingen, Wittgenstein met Juliane Wunderlich. Johan en Juliane gingen op 10-11-1674 in Feudingen, Wittgenstein in ondertrouw.
19 Juliane Wunderlich.
24 [onbetrouwbaar/unreliable] Willem van Grootvelt. Hij is gedoopt op 29-10-1654 in Lienden (Gelderland). Willem is overleden, 58 jaar oud. Hij is begraven op 31-01-1713 in Lienden (Gelderland).
Hij trouwde, 17 jaar oud, op 13-07-1672 in Lienden (Gelderland) met
25 [onbetrouwbaar/unreliable] Gerritje de With. Zij is begraven op 08-02-1716 in Lienden (Gelderland).

Generatie 6 (oudouders)

32 Jost Göbel, geboren omstreeks 1592 in Steinbach, Wittgenstein. Hij is gedoopt omstreeks 1592 in Feudingen, Wittgenstein. Jost is overleden na 1631 in Breidenbach, Hessen, minstens 39 jaar oud.
Beroep:
Molenaar
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 16-05-1624 in Feudingen, Wittgenstein met de 34-jarige Anna (Engen) Schwartz. Jost en Engen gingen op 25-04-1624 in Feudingen, Wittgenstein in ondertrouw.
33 Anna (Engen) Schwartz. Zij is gedoopt op 17-08-1589 in Niederdieten, Hessen. Engen is overleden op 27-09-1635 in Breidenbach, Hessen, 46 jaar oud.
34 Johannes (Hans) Zode, geboren omstreeks 1592 in Holzhausen, Wittgenstein. Hans is overleden op 11-01-1642 in Holzhausen, Wittgenstein, ongeveer 50 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 01-11-1626 in Feudingen, Wittgenstein met de 38 of 39-jarige
35 Katharina Knöll, geboren in 1587 in Holzhausen, Wittgenstein. Katharina is overleden in 1638 in Holzhausen, Wittgenstein, 50 of 51 jaar oud.
48 Jerephaes van Grootvelt.
Beroep:
Borgemeester ("Aldus gedaen bij de Substituten Richteren van de Heerlickheijt Marsch en Heijmraden Borgemeester Vonck, en Jerephaes van Grootvelt en Westrenen den 14e April 1693.
Ter ordonnantie van deselve D. v. Rossendaell, secret. 1693"


Uit WikiPedia:
"Het ambt van burgemeester komt reeds voor in de Nederlandse steden in de 15e eeuw.

Aan het begin van de eeuw verleende graaf Albrecht van Beieren aan Amsterdam een privilege waarbij de hoofdmacht van de stad in handen werd gelegd van burgemeesteren, gekozen door de oud-raad. Dit college, bestaande uit schepenen, oud-schepenen, burgemeesteren en oud-burgemeesteren, koos op Vrouwendag (2 februari) drie burgemeesters, die uit de aftredende functionarissen een vierde benoemden. Bijna vier eeuwen lang, tot de omwenteling van 1795 bleef die unieke macht van burgemeesters van de stad op deze wijze geregeld.

In onder meer Noord-Brabant was de functie van de burgemeester vóór 1795 een heel andere; de burgemeesters of borgemeesters beheerden de dorpskas."


uit: A. van der Veen (red.), Lezen in Brabantse bronnen. Begrippenapparaat bij Brabants oud-schrift.
"De burgemeesters of borgemeesters beheerden de dorpsfinanciën. Zij inden de lands- en dorpsbelastingen en maakten de jaarrekening van het dorp op. Meestal waren er twee burgemeesters, van wie er één de boekhouding deed en de ander als ontvanger (’buideldrager’) optrad. Zij werden meestal voor één jaar benoemd. Herbenoemingen waren niet zeldzaam. De burgemeesters moesten met hun eigen vermogen borg staan voor eventuele tekorten, hetgeen de functie niet erg geliefd maakte. Het was echter niet mogelijk een bestuursfunctie te weigeren. Op weigering stonden hoge boetes.")
Jerephaes trouwde (2) met [waarschijnlijk/likely] Jutgen de Witt.
Hij trouwde (1) met [waarschijnlijk/likely]
49 [twijfelachtig/doubtful] Hilliken de Witt.

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Johannes (Johann) Am kahlen Berg (Kalenberger), geboren in 1540 in Steinbach, Wittgenstein. Johann is overleden, 86 of 87 jaar oud. Hij is begraven op 10-09-1627 in Steinbach, Wittgenstein.
Hij trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1567 in Feudingen, Wittgenstein met de 19 of 20-jarige
65 Katharina (Krein). Zij is gedoopt in 1547 in Steinbach, Wittgenstein. Krein is overleden, 71 of 72 jaar oud. Zij is begraven op 08-02-1619 in Steinbach, Wittgenstein.
66 Jakob Schwartz, geboren na 1559.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 15-01-2015 16:54 door J.J. Keevel