Menu

Gehanteerde onderzoeksvorm

Bij het stamboomonderzoek m.b.t. Keevel/Kevel, Gebel/Göbel, Kal(e)nberg(er) is de onderzoeksdatabase is opgebouwd door vanuit de tegenwoordige familie terug te zoeken in de tijd naar voorouders. Vervolgens is er gezocht naar de afstammelingen van de gevonden personen.
Bij deze registratie hanteren we de volgende regels:
  1. Van mannen en vrouwen met de naam Keevel worden alle gevonden gegevens vastgelegd;
  2. Van partners worden hun gegevens en de gegevens van hun ouders vastgelegd;
  3. Van kinderen van een Keevel (hetzij vader hetzij moeder) worden alle gevonden gegevens vastgelegd.
  4. Van kleinkinderen van een grootmoeder met de meisjesnaam Keevel: Deze kinderen en hun ouders dragen allen niet de naam Keevel, bij de ouders wordt het aantal kinderen geregistreerd.
Het is dus een "beperkte parenteel" resp. een "uitgebreide genealogie" van Keevel, waarbij we ons beperken tot
- personen met de naam Keevel, en
- kinderen van personen met de naam Keevel.

NB Waar in deze paragraaf Keevel staat wordt ook bedoeld: Kevel, Gebel, Göbel, Kalenberger.
Onderzoek is verricht door Jan Keevel, Rob Keevel, Peter Keijzer, Ank v.d. Glas,
Onderzoek in Duitsland is verricht door Jan Keevel, Michael Pfeil, Jochen Karl Mehldau.
Daarnaast is incidenteel onderzoek verricht door diverse vrijwilligers op diverse genealogische fora.


Vormen van onderzoek

Er zijn vier soorten van stamboomonderzoek. Hieronder een korte toelichting.

STAMREEKS

Veel mensen beginnen met stamboomonderzoek om te weten waar hun familienaam vandaan komt.
Zij zoeken hun stamboom in rechte mannelijke lijn uit.
Dit wordt een stamreeks genoemd.

GENEALOGIE

Andere mensen zijn geďnteresseerd in alle familieleden met dezelfde achternaam.
- Die zoeken eerst een stamreeks uit
- en gaan dan van een voorouder alle mannelijke nakomelingen uitzoeken.
Dit wordt een genealogie genoemd.

Het woord 'genealogie' heeft dus twee betekenissen:
- stamboomonderzoek in het algemeen, en
- een vorm van stamboomonderzoek, waarbij alleen de mannelijke lijn wordt gevolgd.

PARENTEEL

Een uitgebreidere vorm van stamboomonderzoek is de parenteel.
Hierbij worden van een persoon zowel de mannelijke als de vrouwelijke nakomelingen uitgezocht.

KWARTIERSTAAT

Tenslotte zoeken veel mensen al hun voorouders uit, zowel de mannelijke als de vrouwelijke voorouders. Dit aantal verdubbelt zich dus per generatie.
Dit onderzoek wordt een kwartierstaat genoemd.


Andere geslachten Kevel / Keevel

Naast onze, uit Wittgenstein stammende, familie zijn er meerdere Göbel (Goebel) geweest, waarvan in Nederland de naam is vernederlandst tot Kevel / Keevel.

De grootste daarvan is het Nassause geslacht in Delft (5 generaties in Nederland)
V.w.b. andere Keevel / Kevel betreft dat telkens individuele personen, of slechts twee generaties, die allen hun oorsprong in Duitsland hebben.

Er zijn tussen de diverse geslachten geen relaties gevonden.

Van deze "andere geslachten" zijn geen levende nazaten bekend.