Familiewapen

Blazoenering
Klik op een tabblad om de formele blazoenering te zien, en de toelichting daarop.
Wapen: Kepervormig doorsneden

A In zwart twee schuingekruiste (kanon)stampers van goud met zilveren stokken;
B In zilver een drieberg van groen.


Zwart en zilver komen uit het wapen van Wittgenstein en van Feudingen, Wittgenstein.

De drieberg is een referentie naar Wittgenstein in het algemeen en naar onze bakermat (Am kahlen Berg) in het bijzonder.

Bij de artillerie werd de stamper gebruikt om het kruit en het projectiel in de kanonsloop aan te stampen.
Helm: Een aanziende steekhelm.


De steekhelm duidt op onze Duitse oorsprong.
Helmteken: Een zilveren gewei van zilver.


Het gewei staat voor "levensboom", en tevens voor (het hert van) Feudingen, de kerkgemeenschap waartoe onze voorouders behoorden.
Dekkleden: Zwart, gevoerd van zilver.


Zwart en zilver komen uit het wapen van Wittgenstein en van Feudingen, Wittgenstein.
Spreuk: Ubi bene, ibi domus.


(Waar ik gelukkig ben, daar is mijn thuis - een variant van "Ubi bene, ibi patria")
De spreuk hebben we bedacht omdat Hermannus zijn moederstreek heeft verlaten om in Nederland een nieuwe toekomst op te bouwen.
De spreuk is (bij toeval) ook van toepassing op zijn zoon Johannes Willem, en op de generaties van na de 2e wereldoorlog.Wapen van Hermannus Keevel
en diens naamdragende nakomelingen
Naamdragende
heren


Naamdragende
dochters
Een dochter voert het wapen van haar vader, echter in ruitvorm, zonder de dekkleden, helm, maar met wrong, helmteken of kroon.

Een chtgenote voert het wapen van haar echtgenoot, echter in ovaalvorm, zonder dekkleden, maar met wrong, helmteken en eventuele kroon.
Zij kan echter het wapen van haar vader in meisjesvorm blijven voeren, dus als de ongehuwde dochter.


Andere wapens in de stamboomVan Grootveld


De Surmont de Bas

Echtgenote van
Jan Willem Keevel (zoon van Hermannus)
voorouder van alle huidige Keevels

Echtgenote van
Cornelis Keevel (zoon van Jan Willem Keevel)
geen nazatenVan der Hulst


Grandia


Gevers

Echtgenote van E.M. Houweling, drager Ere-medaille in zilver van de Orde van Oranje-Nassau (niet openbaar)

Echtgenoot van
A.M.C.S. Keevel (dochter van Jan Keevel en Jannetje Beertsen

Jhr. Gevers, echtgenoot van A. Keevel
(niet openbaar)


Registratie


NGV / Hogenda Heraldisch Bureau Nagtegaal Wazamar

Het wapen van Hermannus Keevel ® ™ is geregistreerd bij HoGenda onder nr. 2010-0102.
© Copyright: J.J. Keevel.
Het wapen is ontworpen door J.J. Keevel i.s.m. R. Keevel.

Het wapen is een initiatief van J.J. Keevel en R. Keevel als kroon op hun genealogisch onderzoek.

Hermannus is de eerste in de familie wiens naam als Keevel/Kevel is geschreven (zijn naam is vernederlandst bij de registratie van zijn huwelijk) en tevens de persoon die de familie naar Nederland heeft gebracht.

Dit familiewapen is bedoeld voor alle naamdragende nakomelingen van: Hermannus Keevel (Kevel, geb. Göbel (Gebel)).

De registratie is verzorgd door de heer H.K. Nagtegaal.