Reglement club-competitie

Plezier staat voorop op de speelavonden. Wel is het een vereiste dat de spelers in staat zijn om zelfstandig, en met voldoende tempo, het spel te spelen.

Er wordt een vriendschappelijke onderlinge competitie gespeeld met vele soorten winnaars: tafelwinnaar, avondwinnaar, seizoenswinnaar, jaarwinnaar.
Alle winnaars valt eeuwige roem ten deel.

* De jaarcompetitie omvat achtereenvolgens Lente, Zomer, Herfst en Winter. Het gehele seizoen Winter valt in het kalenderjaar waarin het begint.
Voor het speeljaar en de speelseizoenen houden we (zoveel mogelijk) de Chinese kalender aan.
Gehanteerde versies spelregels:
NTS: NTS 2002 (Jelte Rep et al 2002 / NMB 2016), 3 personen: San ma (Jan Keevel 2017), 2 personen: Siamees Mahjong (Jan Keevel 2018)
SBR: SBR (Jan Keevel 2018)
HLR: HLR (Jan Keevel 2018)

In de speeljaren 2016 t/m 2018 wordt alleen NTS gespeeld. Onderstaand reglement is daarvoor opgestld en daarop van toepassing. M.i.v. feb. 2019 kan ook worden gespeeld volgens SBR en HLR. Het reglement zal daarop worden aangepast. Zo zal er een systeem van tafelpunten worden ingevoerd (omdat puntenscores over de diverse mahjongvarianten niet kunnen worden vergeleken)
Er geldt een aanwezigheidspremie van 3000 punten, deze wordt gegeven aan iedereen die komt spelen op een speelavond. Dit voorkomt dat een speler die weinig verschijnt en dan goed speelt onterecht boven in het klassement eindigt. Deze extra punten zijn reeds verwerkt in de scores.
(Als een speelavond om wat voor reden dan ook in meerdere delen wordt gespeeld, dan wordt de aanwezigheidspremie naar rato over deze delen verdeeld: dus in geval van 2 speelhelften voor elke helft 1500 punten aanwezigheidspremie)

Tafelwinnaar
Tafelwinnaars zijn de spelers die op een speelavond de meeste punten behalen aan hun tafel.

Avondwinnaar
Winnaar van de avond is de speler die op een speelavond de meeste punten behaalt (dus: de best scorende tafelwinnaar)

Seizoenswinnaar
Winnaar van een speelseizoen is de speler die over een heel speelseizoen de meeste punten behaalt.

Voor de eindstand van een seizoen tellen alleen de spelers die op de laatste speelavond van het seizoen lid zijn. Ún die meer dan 50% van alle mogelijke speelavonden (afgerond naar boven) hebben meegespeeld.
(50% van 10 = 5; dus: ten minste 6 avonden / 50% van 11 = 5.5; dus: ten minste 6 avonden)


Kampioen
De speler die over een heel speeljaar de meeste punten behaalt is de winnaar van dat speeljaar.

Voor de eindstand van het speeljaar tellen alleen de spelers die op de laatste speelavond van het seizoen lid zijn. Ún die meer dan 50% van alle mogelijke speelavonden (afgerond naar boven) hebben meegespeeld.
(50% van 40 = 20; dus: ten minste 21 avonden / 50% van 44 = 22; dus: ten minste 23 avonden)