Publicaties

Het Wittgensteiner geslacht

Onderzoek is verricht door Jan Keevel, Rob Keevel, Peter Keijzer, Ank v.d. Glas.
Onderzoek in Duitsland is verricht door Jan Keevel, Michael Pfeil, Jochen Karl Mehldau.
Daarnaast is incidenteel onderzoek verricht door diverse vrijwilligers op diverse genealogische fora.

Boek Publicaties 2012, 2020

Boek Keevel - J.J. Keevel (c) 2013
(Preview Boek Keevel)
Dit boek is verschenen naar aanleiding van de 300e geboortedag van Hermannus Kevel, de eerste Keevel in Nederland.

Niet alleen de nazaten van Hermannus zijn in kaart gebracht, we leren ook zijn voorouders kennen - in het graafschap Wittgenstein, waar de bakermat ligt op “de kale berg” in Steinbach.

Dit boek is een (voorlopige) bekroning op een speurtocht naar de “roots” van de familie Keevel.

Het geeft een overzicht van bijna vijf eeuwen geschiedenis van de familie Keevel, vanaf het ontstaan van de familienaam tot de huidige afstammelingen in de 21e eeuw.

Naast de genealogie wordt ook een indruk gegeven van de wereld waarin onze voorouders leefden.

De eerste druk van dit boek is verschenen in 2013, een tweede druk verscheen in 2018 .
Dit supplement hoort bij het boek De familie Keevel in Nederland.

Genealogisch onderzoek wordt gekenmerkt door voortdurend onderzoek.
Na het verschijnen van de tweede druk zijn nieuwe feiten ontdekt.

In dit supplement een aanvulling op het boek.

De eerste druk van dit supplement was gepland in 2020, door de beperkingen t.g.v. de Covid19-pandemie wordt dat mogelijk pas in 2021,
 

Online Publicaties

Deze website
GenealogieOnline - Göbel/Gebel/Keevel - Wittgenstein
 

Aanverwant onderzoek

Als uitvloeisel van het onderzoek zijn families van interessante personen in de stamboom onderzocht.

Deze website
GenealogieOnline
The British Connection
 
  Stamboom 4A0