Publicaties

Wittgenstein / Arnhem
Nassau / Delft
Hessen / Arnhem

Het Wittgensteiner / Arnhemse geslacht

Onderzoek is verricht door Jan Keevel, Rob Keevel, Peter Keijzer, Ank v.d. Glas.
Onderzoek in Duitsland is verricht door Jan Keevel, Michael Pfeil, Jochen Karl Mehldau.
Daarnaast is incidenteel onderzoek verricht door diverse vrijwilligers op diverse genealogische fora.

Boek Publicatie

Boek Keevel - J.J. Keevel (c) 2013
(Preview Boek Keevel)
Dit boek is verschenen naar aanleiding van de 300e geboortedag van Hermannus Kevel, de eerste Keevel in Nederland.

Niet alleen de nazaten van Hermannus zijn in kaart gebracht, we leren ook zijn voorouders kennen - in het graafschap Wittgenstein, waar de bakermat ligt op “de kale berg” in Steinbach.

Dit boek is een (voorlopige) bekroning op een speurtocht naar de “roots” van de familie Keevel.

Het geeft een overzicht van bijna vijf eeuwen geschiedenis van de familie Keevel, vanaf het ontstaan van de familienaam tot de huidige afstammelingen in de 21e eeuw.

Naast de genealogie wordt ook een indruk gegeven van de wereld waarin onze voorouders leefden.
   

Aanverwant onderzoek

Als uitvloeisel van het onderzoek zijn families van interessante personen in de stamboom onderzocht.

Deze website
GenealogieOnline

The British Connection



Het Nassause / Delftse geslacht

Onderzoek is verricht door: Jan Keevel, Lenny v.d. Sluys.
Daarnaast is incidenteel onderzoek verricht door diverse vrijwilligers op diverse genealogische fora.



Het Hessense / Arnhemse geslacht

Onderzoek is verricht door: Jan Keevel.

Online Publicaties

Deze website










Er zijn ook diverse militairen nmet de Gbel/Kevel die we nog niet hebben kunnen linken aan een van de geslachten.
Ongeplaatsten